Posted by admin | Możliwość komentowania Sprawna oraz profesjonalna wycena spółki została wyłączona

Szybka oraz profesjonalna wycena spółki
Sprawna oraz profesjonalna wycena spółki zapewniona jest przez firmę Cann Advisory. Prace zrealizowane są przez wykwalifikowanych ekspertów, trakujących zlecenia priorytetowo. Klienci mogą spodziewać się, że wszystko będzie wykonane na wysokim poziomie. Eksperci wycenią: firmy, zorganizowane części firm, pakiety większościowe i mniejszościowe spółek, a również projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może odnosić się do: mniejszych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm z sektora średniego i do dużych przedsiębiorstw oraz spółek. Każdorazowo podczas czynności takiej jak wycena spółek zastosowane są techniki adekwatne dla zamierzeń zleceniodawcy. Specjaliści na dodatek uwzględniają aktualną sytuację finansową spółki. Praktyka zawodowa specjalistów pozwala na wszechstronne podejście, jak i na to, żeby sprawdzać wyceny spółek opracowane przez innych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłaszać się, kiedy: ma mieć miejsce nabywanie albo wyprzedanie przedsiębiorstwa, zaplanowana jest fuzja spółki, planuje się podział przedsiębiorstwa lub wieloaspektowe planowanie podatkowe. Następujące powody to: ma miejsce postępowanie na polu prawnym, ma miejsce emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, konieczna jest ocena planowanych opcji strategicznych, bądź odgórny wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest wszechstronna i zawiera: wycenę nieruchomości oraz maszyn. Z tego powodu pozwoli na skuteczne zrealizowanie planów przedsiębiorstwa, bez jakiegokolwiek ryzyka. Cann Advisory to firma rekomendowana w branży.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.